Luftvattenvärmepumpar

Luftvattenvärmepump som alternativ för bergvärme!

Installation av luftvattenvärmepumpar är smidig då de varken kräver borrning eller grävning. En luftvattenvärmepump är både effektiv och energisnål om huset redan är utrustat med vattenburen värme. Luftvattenvärmepumpar utnyttjar solenergin som finns utomhus i luften vilket gör det till ett miljövänligt alternativ. 

Solenergin omvandlas med hjälp av luftvattenvärmepumpen till varmt vatten och förser då huset med både värme och varmvatten året runt.

Luftvattenvärmepumpar går hand i hand med småhus

Billiga uppvärmningskostnader

Installationen av en luftvattenvärmepump är billig i jämförelse med bergvärme och jordvärme. Detta bidrar att du snabbt får tillbaka pengarna på grund av de minskade uppvärmningskostnaderna. Med en luftvattenvärmepump får du värme i både dina element samt i golvvärmen. Beroende på vilket system ditt hus är utrustat med kan du mer än halvera dina värmekostnader.

Beroende på vart i Sverige du bor varierar anledningarna till att införskaffa en luftvattenvärmepump. En anledning som gäller oavsett vart du bor är att det är ett ekonomiskt alternativ som hjälper dig spara pengar.

Då luftvattenvärmepumpar använder solenergi som finns i luften blir det även ett miljövänligt alternativ då solenergin aldrig kan ta slut. Så länge solen finns kvar kan man på ett hållbart sätt utnyttja solenergin. Även under de kalla vintermånaderna finns det solenergi i luften. 

Installationen av en luftvattenvärmepump är enkel och går fort. Installationen kräver ingen borrning eller grävning utanför ditt hus eller i trädgården.

  • Miljövänlig då den använder en ständigt förnybar energikälla.
  • Ekonomiskt. En luftvattenvärmepump lönar sig snabbt.
  • Snabb och smärtfri installation.
  • En helhetslösning som värmer upp både luften och vattnet i huset.

Det finns flera fördelar med att byta ut sin gamla luftvattenvärmepump mot en nyare modell.

En luftvattenvärmepump har en livslängd på ca 10-15 år. Gamla modeller av luftvattenvärmepumpar ger lägre effekt i jämförelse med nya modeller. Nya modeller är bland annat utrustade med bättre köldmedium vilket bidrar till minskad elförbrukning.

Vi kan hjälpa dig att räkna på hur mycket du skulle spara på att byta ut din gamla värmepump mot en ny modell.

Dessa fördelar gäller för de allra flesta nya värmepumpar:

  • Ett miljövänligare alternativ.
  • Bidrar till en minskad elförbrukning.
  • Effektivare.

Alla värmepumpar utnyttjar solenergi på olika sätt. Värmen från solen är ständigt förnybar vilket gör att värmepumparna är ett bra val för miljöns skull. De blir allt mer populära, både i nybyggda och befintliga hus, inte minst för att de är ett kostnadsbesparande och bekvämt sätt att värma upp huset på.

Luftvattenvärmepumpen är till stor del underhållsfri

En stor fördel med en luftvattenvärmepump är att den ger dig total komfort. Inomhustemperaturen är stabil och jämn. Du kan på egen hand smidigt reglera till den optimala temperaturen för just dig.

Luftvattenvärmepumpen är till största del helt underhållsfri men vi rekommenderar ändå en årlig service. En service bör utföras för att kontrollera så att pumpen fungerar som den ska samt att pumpen kan optimeras för bästa funktion. Vi hjälper dig gärna med att utföra en noggrann service på din luftvattenvärmepump. Kontroll av både inom- och utomhusdelen ingår vid service.
AirX luftvattenvärmepump

Solen – vår ständiga energikälla

Solens energi är en värmekälla som aldrig kommer sluta förse oss med värme. Alla värmepumpar använder på ett eller annat sätt solens energi för att omvandla den till värme till hus och byggnader. Oavsett temperaturer utomhus kan värmepumparna generera värme till ditt hus. Under de senaste åren har allt fler hushåll investerat en olika typer av värmepumpar då de både är prisvärt och miljövänligt.

Luftvattenvärmepumpar och andra typer av värmepumpar erbjuder alltid sina kunder förmånliga garantier vilket bidrar till att det är en långsiktig investering.

Luftvattenvärmepumpar går hand i hand med småhus

Luftvattenvärmepumpar omvandlar både luft och vatten för att värma upp hus och byggnader. Pumpen använder värmen som finns i utomhusluften och med hjälp av en kompressor tar pumpen vidare värmen in i husets vattenburna värmesystem.

En luftvattenvärmepump släpper i regel ut mindre mängder med koldioxid än vad flera andra uppvärmningssystem gör. En luftvattenvärmepump är effektiv även när det är flera minusgrader, och är därför en bra värmekälla även vintertid.

Värmepumpar till hemmet

Det klimatsmarta valet

Airx luftvattenvärmepump

När bör man välja luftvattenvärmepump framför bergvärme?

I hus där du kan installera bergvärme kan du också alltid installera en luftvattenvärmepump. Skillnaderna mellan en luftvattenvärmepump och bergvärme är att det är en billigare och smidigare installation med luft/vattenvärme, dock blir besparingen större med bergvärme. För att installera en luftvattenvärmepump krävs inget tillstånd hos kommunen som det gör med bergvärme.

I hela södra Sverige upp till Östergötland är luft/vattenvärme lika billigt i drift som bergvärme. Längre norrut kan driftkostnaderna öka på grund av kallare vintrar. Bor du söder ut i Sverige är luft/vattenvärme ett bra och pålitligt val.

Hur funkar det när man skaffar en luftvattenvärmepump?

Processen inleds med att vi gör ett hembesök hos dig för att avgöra hur förutsättningarna för en luftvattenvärmepump ser ut. Vi undersöker då vilket typ av värmesystem som passar just ditt hus bäst. Du får sedan ett kostnadsförslag från oss.

Är ditt hus sedan tidigare utrustat med ett vattenburet värmesystem så krävs endast installation av en värmepump. Denna installation tar ungefär 1–2 dagar. Det är vår personal som ansvarar för hela installationen och vi har en ansvarsförsäkring för arbetet vi utför.

Airx luftvattenvärmepump

Kontakta oss redan idag! 

Tillsammans med våra utbildade och certifierade experter hjälper vi dig med allt från installation, service och rådgivning. Vi anlitar pålitliga underleverantörer så du kan alltid känna dig trygg vid en affär med oss.

Kontakta oss så gör vi en första besiktning och ser över möjligheterna för en luftvattenvärmepump i just ditt hem.

Kommentarer inaktiverade.