Luftvärmepumpar med helhetslösningar

Luftvärmepump – värmesystemet som är perfekt för sommarstugan

En luftvärmepump är en stabil värmekälla för ett mindre hus eller exempelvis sommarstuga. En luftvärmepump tillåter dig att dra ner på värmekostnaderna och har en låg investeringskostnad. Luftvärmepumpar fungerar som bäst om de används som komplement till exempelvis elvärme.

Har du inte sedan tidigare ett vattenburet värmesystem så rekommenderar vi en luftvärmepump. Pumpen använder energin från luften utanför huset och omvandlar sedan den luften till luftburen värme.

Att skaffa en ny luftvärmepump

Luftvärmepump – en hybrid mellan värmepump och luftkonditionering

Under de svenska sommarmånaderna fungerar denna pump som en hybrid mellan värmepump och luftkonditionering. Luftvärmepumpen kan förse ditt hus med både kall och varm inomhusluft. Under en varm sommardag kan du reglera temperaturen och få riktigt skön sval luft inomhus.

Att ligga varm och svettig när du ska sova är med en luftvärmepump ett minne blott.

Då luftvärmepumpar använder solens energi för att skapa värme blir det ett miljövänligt alternativ. Solenergi/värmen tar aldrig slut vilket gör det till en energi som ständigt förnyar sig själv. Pengarna du lägger på installationen av en luftvärmepump sparar du snabbt igen genom att pumpen är så pass effektiv i drift. 

5 fördelar med luftvärme: 

  1. Snabb och smidig installation.
  2. Fungerar bra som komplement till vedpanna och kamin. 
  3. Under varma sommarmånader fungerar den som luftkonditionering. 
  4. Billig installation.
  5. Miljövänligt alternativ.

En luftvärmepump använder solens energi som finns utomhus i luften. Värmen i luften samlas in och pumpas sedan in i ditt hus eller byggnad. Oavsett hur kallt det än är utomhus kan pumpen omvandla solenergin till varmluft.

En luftvärmepump är uppbyggd av en del som sitter inomhus som består av en fläkt. Fläkten monteras på ett lämpligt ställe i huset. Det är genom denna fläkt man sedan reglerar om man vill ha varm eller kall luft inomhus. På utsidan av huset monteras del två av pumpen, där luften ska sugas in.

Luften som sugs in värmer sedan upp en energibärare i form av vätska eller gas inuti enheten. När denna vätska sedan rör sig i kompressorn kan den antingen värma eller kyla luften.

Om du vill installera en luftvärmepump påbörjas processen med att vår utbildade och certifierade personal gör ett hembesök hos dig. Under hembesöket får du ett kostnadsförslag samt guidning kring vilken pump som passar just ditt hus bäst. 

Själva monteringen av en luftvärmepump tar vanligtvis mindre än en dag och pumpen kan börja användas direkt. En fördel med värmepumpar är att de har långa garantitider. Vi hjälper dig även att utföra service på de filter som sitter i enheten inomhus.

En av de främsta anledningarna till att skaffa en luftvärmepump är att du även under de varma sommarmånaderna har användning för den. Detta då värmepumpen även kan fungera som en luftkonditionering. 

En luftvärmepump har låga investeringskostnader i jämförelse med andra värmesystem som exempelvis bergvärme. Väljer du luftvärme betalar du bara en sjättedel av det du betalar i installationskostnader för bergvärme.

Populariteten kring luftvärmepumpar ökar

Under de senaste åren har populariteten kring luftvärmepumpar ökat. Den ökade populariteten beror troligtvis till stor del på att personer ser fördelarna för både sin privatekonomi och miljön. Då luftvärmepumpen återanvänder solens energi blir det ett miljövänligt alternativ. Luftvärmepumpen är en av de smidigaste pumparna om man inte söker efter ett system som ger varmvatten utan bara luftuppvärmning. Den stora skillnaden mellan luftvärmepumpar och värmepumpsystem som är kopplade till vattenburna system är att luftvärmepumpen bara sprider värmen via luften som finns i huset. Placerar man pumpen på rätt ställe och har en relativt öppen planlösning får du en jämn och behaglig spridning av varm- och kalluft.
Luftvärmepump är ett effektivt komplement

Luftvärmepump är ett effektivt komplement

Under de senaste åren har luftvärmepumpar blivit både effektiva och kraftfulla komplement. Det är viktigt att komma ihåg att en luftvärmepump inte är en helhetslösning då den inte värmer upp vattnet och i större hus har den inte kraft nog att hålla alla rum varma. Har ditt hus eluppvärmning, vedpanna eller kamin är en luftvärmepump ett utmärkt komplement.

Att skaffa en ny luftvärmepump

Det finns absolut fördelar med att byta ut sin befintliga luftvärmepump mot en nyare modell. Nya modeller av luftvärmepumpar är effektiva och mer energisnåla. Då elförbrukningen minskar med nya modeller av luftvärmepumpar blir de både snälla mot din privatekonomi och snälla mot miljön.

Nya modeller av luftvärmepumpar är ofta inverterstyrda. Inverterstyrda modeller har ett smidigare sätt att reglera kraften på. De nya modellerna använder även bättre köldmedium vilket också bidrar till ökad effektivitet. Är du osäker på om du ska byta ut din luftvärmepump kan du kontakta oss. Våra rådgivare guidar dig till om det blir lönsamt att byta ut din gamla luftvärmepump mot en ny.

Aero luftvärmepump från IVT

Det klimatsmarta valet

Fördelar med luftvärmepumpar

Värmepumpens långa livstid

En värmepumps livstid förlängs om man kontinuerligt rengör enheten. Att rengöra sin värmepump kan vara svårt att göra på egen hand. Vi rekommenderar att man bokar in en service för att få bästa möjliga hjälp.

Sköter man sin värmepumps service förlänger du enhetens livslängd. Ju längre livslängd din värmepump får desto mer pengar sparar du. Utöver själva rengöringen är luftvärmepumpen så gott som underhållsfri.

Rådgivning vid installation av luftvärmepump

Är du intresserad av att installera en luftvärmepump? Kontakta då oss redan idag för att få rådgivning och planering kring installationen. Vi har full ansvarsförsäkring för alla de olika arbeten vi utför.

Vi inleder gärna processen med ett hembesök för att undersöka vilken pump som passar bäst för just ditt hus. 

Alla olika typer av värmepumpsystem använder solenergi, oavsett vilken slags värmepump som används så är det energin från solen som pumpas in i huset. Det är ett prisvärt sätt att ta tillvara på en ständig och förnybar energi.

Kommentarer inaktiverade.