Boka service

Fyll i dina uppgifter nedan, så återkommer vi så snart som möjligt med förslag på tidpunkt för service. Du kan även ringa 010-498 64 00 för att beställa service.

Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med BrainHeart Energys och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av BrainHeart Energys och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.

Tänk på att

Företag som installerar och utför service på värmepumpar måste enligt lag vara certifierade. Om en installation eller service utförs felaktigt kan det innebära att du inte får den energibesparing du förväntat dig. Värmepumpens livslängd kan dessutom förkortas.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet med servicen så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om alla steg i servicen av din värmepump.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om service av värmepumpar:

Telefon: 010-498 64 00

E-post: info@energikontroll.nu