Service av värmepumpar

Service och utbyte av din värmepump

Luftvärmepump, luftvattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller bergsvärmepump är alla en investering. Och likt andra investeringar tjänar du på att underhålla dem på ett bra sätt. Om din värmepump genomgår en service ungefär vartannat år kan din värmepump ge dig mer värme för pengarna.

Värmepumpar med totalansvar
AirX luftvattenvärmepump

Bergvärmepump, luftvärmepump, frånluftsvärmepump etc. - alla är miljövänliga

Flertalet saker gör att du sparar både på miljö och din ekonomi genom att använda en värmepump. Värmepumpar använder sig av solenergi för att värma upp ditt hus, solen är en miljövänlig, förnybar energikälla.

Tack vare hållbara materialval kan en värmepump hålla i många år framöver vilket också gynnar miljön.

Fördelar med ny värmepump:

 • Få en effektivare värmepump.
 • Möjlighet att få inverterstyrd kompressor.
 • Miljövänligare.
 • Energisnålare.
 • Långsiktig ekonomisk investering.

Vi genomgår en utförlig rutin på servicebesöket. För enklare överblick listar vi delar av momenten kring en sedvanlig service:

 • Isärtagning av värmepumpen.
 • Samtliga delar sprayas med specialspray för nedbrytning av damm och smuts.
 • Ångtvättning för att nå alla ställen inuti värmepumpen.
 • Utför mätning av både el-förbrukning och tryck.
 • Dräneringsfunktionen kontrolleras.
 • Värmepumpens kondensor genomgår kontroll samt funktionstest.
 • Vi ger personlig rådgivning samt underskrift av serviceprotokoll.

Ett av de tecken du märker på din värmepump är att den kan få missljud. Om din värmepump börjat låta mer eller något annat är förändrat kan detta betyda att värmepumpen börjar att bli för gammal.

Oftast uppkommer fel i kompressorn vilket är värmepumpen hjärta. Med bristande funktion av kompressorn behöver värmepumpen tyvärr bytas ut då arbetet att byta delen är kostsamt och svårt.

När vi genomför en service tar vi hjälp av specialutrustning. Detta för att kunna rengöra grundligt samt för att upptäcka brister kring värmepumpen. Vi undersöker även eventuella läckor för gas.

Tack och lov är gasläckor ovanliga men kan uppstå vid yttre skador eller liknande. Då gasen varken syns eller luktar krävs specialutrustning för att kontrollerar om läckor finns.

Olika typer av värmepumpar har olika livslängder

Skillnaden på de olika typerna av värmepumpar är att värmepumpar likt bergvärmepump har en livstids på ca 20 till 25 år. Gällande luftvärmepump, vattenluftvärmepump och liknande har en livstid mellan 10 och 20 år. Det samma gäller den medföljande garantin samt eventuell försäkring vilken tillverkarna själva bestämmer. Dock är det vanligt med flera års garanti vid köp av värmepump.
Boka service på Energikontroll

Du kan tjäna på nyinstallation av värmepump

Beroende på just din situation kan en ny värmepump vara en god idé. Eftersom teknik i värmepumparna går snabbt framåt är det stor skillnad på dagens värmepumpar jämfört med för ett par år gamla. Bland annat har vi idag ett förbättrat köldmedium vilket ger dig en effektivare värmepump.

Få ut det mesta av värmepumpen genom regelbunden service

Du tjänar på att genom föra service regelbundet av flera skäl. Dels optimerar servicen värmepumpens livslängd likväl som funktion. Och dels kan vi upptäcka fel på din värmepump i tidigt skede. Något som kan besparar dig mycket pengar samt besvär.

Auktoriserad återförsäljare & serviceombud av IVT värmepumpar
Energikontroll utför ventlationssystem i såväl villan som den stora fastigheten

Skillnad på bergvärmepump respektive luftvärmepump gällande service

Alla typer av värmepumpar behöver regelbunden service. Tidskrav mellan varje service varierar mellan tillverkare men vårt råd är att genomföra service vartannat år eller var 18-36:e mån.

Oavsett om du äger en bergvärmepump, vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, luftvärmepump behövs grundlig rengöring samt kontroll av enheten på en regelbunden basis. Då håller värmepumpen längre likaså ger dig mer värme för pengarna.

Utöver regelbunden service

För att din värmepump ska fungera felfritt samt hålla under en lång tid behöver du rengöra filtret med jämna mellanrum. För bästa luftströmning bör filtret rengöras varje månad.

Om du är djurägare behöver du göra rent filtret oftare än så. Med ett rent filter får värmepumpen fri tillgång till luft och fungerar så bra som möjligt mellan servicebesöken.

IVT Serviceavtal på värmepumpar

Välkommen att kontakta oss gällande din värmepump

Vi utför professionell service på alla typer av värmepumpar:

Hör av dig vid frågor eller rådgivning, du kan även boka besök för en service alternativt teckna ett serviceavtal för löpande service. 

Kontakta oss redan idag, välkommen!

Kommentarer inaktiverade.