Elbilsladdning hemma

Upplev en ultimat kontroll och högsta möjliga säkerhet med GARO laddbox. Styr elbilsladdningen med hjälp av en app och nätverk, direkt i din mobil eller dator. Med DC-övervakning tillsammans med smart, dynamisk lastbalansering får du en säker och kontrollerad laddning.

Köp din laddbox hos oss

Klimatsmarta helhetslösningar för hushållet är vår specialitet. Köper du en GARO laddbox hos oss ges inte bara en produkt av hög kvalitet utan även specialistrådgivning och installation av erfaren personal.

Elbilsladdning med helhetslösning
Garo laddboxar för elbilsladdning

GARO laddbox är både smart och säker

Ladda din elbil med GARO laddbox, ett säkert och effektivt alternativ. Tack vare det inbyggda, smarta masterkortet får din elbil alltid den ultimata laddningseffekten utan att belasta huvudsäkringen för mycket. Boxen har en inbyggd, dynamisk lastbalansering för att ge din elbil en optimal effekt risken utan risk för överbelastning.

Säkerheten kan bli extra hög med lås och RFID-tag som motverkar olovlig användning av boxen. Vidare har GARO laddbox en DC-övervakning motsvarande en smart version av jordfelsbrytare Typ B, helt enligt Elinstallationsreglernas krav. Med en laddbox från GARO har du rätt till bidrag från Naturvårdsverket.

Utjämning av el-användning

GARO laddbox kommer med en extern energimätare som installeras på elcentralen för realtidsavläsning. Den dynamiska lastbalansering går efter förinställda värden och laddar bilen med olika effekter beroende hur hög övrig elförbrukningen är för tillfället. Därav är en dynamisk lastbalanseringen det främsta skyddet mot överbelastning av huvudsäkringen.

Avläsning kan ske på en eller flera laddboxar samtidigt. Då avläsning sker i realtid är processen helt kontrollerad. Finns behov av laddning fortare kan du enkelt anpassa din förbrukning i hemmet, med lägre förbrukning får elbilen maximal effekt. Ökar du övrig förbrukning ser lastbalanseringen till att minska laddning till bilen, på så sätt undviks överbelastning.

Garo laddboxar för elbilsladdning

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Elbilsladdning med Garo laddbox

Lastbalansering för bästa effekt

När du har köpt GARO laddbox anger du riktvärdena som mätaren sedan går efter. Genom dynamisk lastbalansering mellan 6A och 32A i din laddbox behöver du inte säkra upp huvudsäkringen och därmed slipper du en högre årsavgift för ditt elnätsabonnemang.

Laddning via hushållsuttag

Elsäkerhetsverket skriver tydligt att laddning av elbilar inte bör ske med vanligt hushållsuttag regelbundet, även kallat schukoladdning. Men vid enstaka tillfällen är det dock möjligt med sådan laddning. Behöver du ladda på så vis rekommenderas att hålla laddningen under uppsikt och att begränsa laddströmmen till 8-10 Ampere för att vara så säker som möjligt.

Skulle vanligt uttag användas under en längre tid kan brand uppstå på grund av överhettning av kablage. Utöver brandrisken kan jordfelsbrytaren få en bristande funktion vilket oftast inte märks av förrän en olycka händer.

Elbilsladdning med Garo laddbox
Elbilsladdning med Garo laddbox

Ett råd av stor vikt

Då elbilsladdning under längre perioder belastar uttaget kraftigt är rekommendationen från Elsäkerhetsverket att installera ett Typ2-uttag. Laddningen kan då genomföras utan risker och dessutom får bilen en mer effektiv laddning. Den sladd och laddbox du får med bilen avser uppladdning vid enstaka tillfällen, med andra ord bör tillhörande sladd och laddbox inte användas dagligen.

GARO laddbox har Jordfelsbrytare typ A med DC-detektor samt jordfelsbrytare typ B integrerat. Precis vad du behöver för säker laddning i hemmet.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Flertalet modeller att välja mellan

Varje elbil är konstruerad med olika kapaciteter, beroende på bland annat batteristorlek kan du uppnå fulladdning på olika lång tid. Vanligen sägs det att en elbil laddar ca 2 mil var timme, dock inkluderar detta inte nyare, rena elbilar. GARO laddbox har modeller där du kan ladda upp till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme.

Elbilsladdning med helhetslösning

Kommentarer inaktiverade.