Kyla

Kyla i alla former. Energikontroll har installerat kyla i allt från enstaka kontorsrum till vattenburen kyla i större fastigheter. Det kanske finns kylbehov i en del av fastigheten eller från produktionen och värmebehov i en annan del av verksamheten. Vi ordnar en lösning på problemet.

Kyla

Processkyla

industrier med produktion har ofta behov att kyla bort överskottsvärme från själva produktionsprocessen för att den skall fungera.

Överskottsvärme i lokalerna till följd av produktion och sommarvärme är andra problem en industri kan ha.

Energikontroll har under åren hjälpt många industrier med processkyla.  Vintertid när det finns behov att värma tilluften till produktionslokalerna och vissa lokaler kräver ren uppvärmning så används överskottsvärmen från produktionen.

Energikontroll har kunder som är helt självförsörjande. De behöver inte köpa energi till uppvärmning.

Kontakta oss så tar vi fram en lösning på dina problem.

Komfortkyla

Komfortkyla är alltid aktuellt. Vi utreder ditt kylbehov, projekterar, servar och installerar din komfortkyla.

Kontakta oss så ordnar vi en offert.

Årlig kontroll och service

Vi utför årlig kontroll enligt köldmedieförordningen och upprättar din årsrapport.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett serviceavtal efter dina behov.

Våra kontor