Kyla

På Energikontroll kan vi allt om kyla i alla former. Vi har installerat allt från komfortkyla
i enstaka kontorsrum till vattenburen kyla i större fastigheter. Vi har kunniga
kylmontörer i Linköping, Norrköping och Nyköping.

Behöver du kyla? Vi ordnar en lösning på problemet. Ring oss idag!

Kyla

Processkyla

Industrier med produktion har ofta behov att kyla bort överskottsvärme från själva produktionsprocessen för att den skall fungera.

Överskottsvärme i lokalerna till följd av produktion och sommarvärme är andra problem en industri kan ha.

Energikontroll har under åren hjälpt många industrier med processkyla.  Vintertid när det finns behov att värma tilluften till produktionslokalerna och vissa lokaler kräver ren uppvärmning så används överskottsvärmen från produktionen.

Energikontroll har kunder som är helt självförsörjande. De behöver inte köpa energi till uppvärmning.

Kontakta oss så tar vi fram en lösning på dina problem.

Komfortkyla

När byggnaders inomhustemperatur behöver sänkas för människors komfort kallas det för komfortkyla. Vi på Energikontroll har lång erfarenhet av att installera komfortkyla. Vi utreder ditt kylbehov sen projekterar, installerar och servar vi din komfortkyla. Våra erfarna kylmontörer hjälper företag och privatpersoner i Linköping, Norrköping, Nyköping och Söderköping.

Kontakta oss för en offert!

Årlig kontroll och service

Vi utför årlig kontroll enligt köldmedieförordningen och upprättar din årsrapport.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett serviceavtal efter dina behov.

Våra kontor