Tjänster

Ett helhetstänkande vid en investering är viktigt för att nå ett bra resultat. Energikontroll arbetar utifrån detta och erbjuder totalåtaganden. De som kommer till oss för att sänka energiförbrukningen erbjuder vi hjälp med val av rätt uppvärmningssystem, dimensionering, installation, myndighetskontakter och slutligen service. Service glöms ofta bort vid köp av utrustning. Att ha service nära till hands och veta vem man ringer om något händer är en trygghet. Nedan kan du läsa vidare om våra typer av tjänster och service.

 

 

 

Service

Energikontroll har arbetat med service sedan 1980-talet och har långsiktigt utvecklat en serviceorganisation i toppklass. Vi har inte bara snabb inställelsetid i fokus utan även att rätt tekniker är på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning. Våra tekniker innehar kylcertifikat som bas och spetskompetens inom respektive segment (kyla, värme, ventilation, rör & el). Vad gäller inför och efter servicen strävar vi efter en avslappnad, öppen och rak diskussion. Det innebär att du som kund får information om: när vi kommer, hur anläggningen fungerar, vad som behöver åtgärdas, samt eventuell kostnad. Hur kan vi hjälpa dig? Ring eller maila så berättar vi mer.

Våra servicekontor

Vi har servicekontor i Söderköping, Norrköping, Linköping och Västervik. Du kan läsa mer om felanmälan nedan och hittar kontaktuppgifter till alla våra kontor längst ner på sidan.

Kyla

Luftkonditionering i alla former. Energikontroll utför kylinstallationer i enstaka kontorsrum eller levererar utrustning för vattenburen kyla i hela fastigheten. Kanske det är kylbehov (värmeöverskott) i någon del i fastigheten eller från produktion och värmebehov i en annan del av verksamheten eller fastigheten. Energikontroll ordnar en lösning på problemen.

Processkyla

Processkyla

Industrier med produktion har ofta behov av att kyla bort överskottsvärme från själva produktionsprocessen för att den ska fungera.

Överskottsvärme i lokalerna till följd av produktion och sommarvärme är andra problem en industri kan ha.

Energikontroll har under åren specialiserat sig på att hjälpa just industrikunder med processkyla, ventilation och luftkonditionering av lokalerna. Vintertid när det finns behov att värma tilluften till produktionslokalerna och vissa lokaler kräver ren uppvärmning så används överskottsvärmen från produktionen.Energikontroll har kunder som är helt självförsörjande. De behöver inte köpa energi till uppvärmning.

Komfortkyla

Komfortkyla

Energikontroll arbetar med luftkonditionering i alla former, allt från enstaka kontorsrum till vattenburen kyla i hela fastigheten.

Vi utreder ditt kylbehov, projekterar, servar och installerar din komfortkyla.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning på problemet.

Årlig kontroll

Komfortkyla

Vi utför årlig kontroll enligt köldmedieförordningen och upprättar din årsrapport.

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett serviceavtal efter dina behov.

Värme

Uppvärmning ordnar Energikontroll på ett energieffektivt sätt genom värmepump eller återvinning av värmen från produktion. Det finns värmepumpar för alla behov. Berg-, luft/vatten-, luft/luft- och frånluftsvärmepump.

För villan finns det möjligheter att återvinna energin i frånluften, berget eller uteluften.  Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen både tekniskt och ekonomiskt.

Konsultation

Konsultation

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi dig att ta fram den rätta lösningen för just ditt hus.

Vi utför totalentreprenader och tar ansvar för hela projektet. Från dimensionering, till borrning, installation och slutligen  garantiservice.

 

Bergvärme

Bergvärme

En bergvärmepump utnyttjar den lagrade solenergi som finns i berg, jord, sjö eller grundvatten. Av den anledningen kallas de ibland även för berg-, jord- och sjövärmepumpar. Värmepumpen kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent. Du får en driftsäker och miljövänlig anläggning som klarar hela husets behov av värme och tappvarmvatten, även under de kallaste vinterdagarna. Men förutom att du direkt får kraftigt sänkta kostnader, ökar också värdet på ditt hus eftersom du investerat i en bergvärmeanläggning som kommer att ge värme under väldigt lång tid framåt.

Luft/vatten

Luft/vatten

Tekniken utnyttjar uteluften som energikälla. Värmepumpen producerar värme och varmvatten energieffektivt året runt.

Frånluft

Frånluft

Det här är en metod som helt enkelt tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ha ventilerats ut. Med frånluftsvärmepump får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen, som både värmer hus och skapar tappvarmvatten. Dessutom bidrar systemet till en effektivare ventilation i huset.

Luft/luft

Frånluft

Luft/luftvärmepumpen värmer effektivt ditt hus. Perfekt till villan eller fritidshuset. Luftvärmepumpen sänker dina uppvärmningskostnader från i princip dag ett.

 

Ventilation

Energikontroll utför ventilationsinstallationer, kompletteringar, injusteringar, service och OVK-besiktningar. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med ditt projekt.

Dimensionering/injustering

Dimensionering/injustering

Kontakta oss så hjälper vi dig med dimensionering, projektering, installation och injustering

Service/felsökning

Service/felsökning

Vi hjälper dig med service, luftmätningar och felsökningar, Vill du ha bättre koll på service och filterbyten så upprättar vi ett serviceavtal efter dina behov.

Filter

Filter

Vill du ha bättre koll på dina filterbyten kan du prenumerera på filter hos oss. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

El

Energikontroll utför alla sorters elektriskt arbete, omdragningar, utbyggnader, uppsäkringar, reparationer och felsökningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Solceller

Solceller

Vi hjälper dig med projektering, installation, ansökningar med mera.

Våra kontor