Om Oss

Ett helhetstänkande vid en investering är viktigt för att nå ett bra resultat. Energikontroll arbetar utifrån detta och erbjuder totalåtaganden. De som kommer till oss för att sänka energiförbrukningen erbjuder vi hjälp med val av rätt uppvärmningssystem, dimensionering, installation, myndighetskontakter och slutligen service. Service glöms ofta bort vid köp av utrustning. Att ha service nära till hands och veta vem man ringer om något händer är en trygghet.

Kvalité & Miljö

Energikontroll skall genom ständiga förbättringar i processer, produkter, tjänster och ledningssystem ha en kvalitet som ger långsiktig överlevnad. Leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav. Så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor och miljö. Erbjuda kunder energibesparingar för att minska miljöpåverkan.

Uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö. Genom utbildning ge vår personal möjlighet att positivt påverka och utveckla Kvalité och miljöarbetet. Årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade Kvalité-och miljömål för att uppnå kontinuerliga förbättringar.

Våra kontor